Matematički leksikon


KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Projekt Matematički leksikon je zamišljen kao izrada male skripte u kojoj bi se nalazili osnovni pojmovi koji su bitni za savladavanje gradiva matematike u osnovnoj školi. Pojmovi će biti objašnjavani abecednim redom, zbog lakšeg snalaženja.
Matematički leksikon