Mali leksikon zdravstva


KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Mali leksikon zdravsta na 43 stranice.
ANAMNEZA, podaci vezani za bolest, koje od bolesnika uzima lijeĉnik prije pregleda.
Mali leksikon zdravstva