Magnetna letjelica Nikole Tesle


KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Magnetna letjelica Nikole Tesle - strogo čuvana tajna ili još jedan izum koji nema veze sa stvarnošču i koji je pripisan Nikoli Tesli?
Magnetna letjelica Nikole Tesle