Ljetopis - Mula Mustafa Bašeskija

Ljetopis - Mula Mustafa Bašeskija

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

O ljetopiscu Bašeskiji znamo samo ono što je on o sebi zabilježeio u svom LJetopisu, pa je prema tome , to i jedini izbor za upoznavanje njegova života i rada. Puno ime mu je Mula Mustafa Bašeskija sa pjesničkim pseudonimom Ševki. Sin je Ahmedov, a unuk Kadri-hodže. Rođen je u Sarajevu 1731 ili 1732. godine u Mimar Sinanovoj mahali. Početno obrazovanje dobio je u mekrebu kod hodže Sulejman-efendije Arnauta...
Ljetopis - Mula Mustafa Bašeskija