Linux terminal – upoznajte BASH


KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Ovaj tutorial je pisan s namjerom da postane koristan vodič korisnicima koji žele upoznati BASH ljusku i neke osnovne naredbe. Krenuo sam s pretpostavkom da čitatelj ne zna ništa o Linuxu i Linux naredbama, pa bi ovaj dokument trebao pružiti uvid u njih, tj. ukazati na sličnosti i razlike u odnosu na DOS naredbe.
Linux terminal – upoznajte BASH