Osnove linux operativnog sistema


KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Naučite osnove linux operativnog sistema. Rad nna linux platformama, terminal, komande, umrežavanje, aplikacije. Saznajte koje su to najpopularnije linux distribucije, historijat linuxa kao i njegove mogućnosti.
Osnove linux operativnog sistema