Linux Mint - priručnik

Linux Mint - priručnik

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Linux Mint je operativni sistem za računare napravljen da radi na većini modernih računarskih sistema, uključujući tipične x86 i x64 PC računare.
Uloga Linx Mint sistema se može uporediti sa Microsoft Windows, Apple Mac OS, ili slobodnim BSD operativnim sistemom. Linux Mint je napravljen da se može koristiti istovremeno sa drugim sistemima (uključujući gore navedene), i prilikom instalacije se može podesiti da radi u “dualnom” ili “multi-boot” okruženju (pri čemu korisnik ima mogućnost da izabere operativni sistem nakon uključenja računara).
Linux Mint je odličan operativni sistem kako za pojedince tako i za kompanije.
Linux Mint - priručnik