Leksikon održivog razvoja


KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Leksikon (grč. lexis – riječ, govor) je usko fokusirano leksikografsko djelo ili predmetni / tematski rječnik koji daje pregled ukupnoga, općega znanja ili pregled znanja neke struke ili teme. Predstavlja djelo u kojem su abecednim redoslijedom obrađeni svi relevantni pojmovi iz određenog područja. Obrađuje jedinice sa stajališta izvanjezičnoga strukovnog, tehničkog, kulturno-povijesnog i sličnog sadržaja. Relevantni pojmovi se u leksikonu nižu abecednim ili metodičkim redoslijedom, sadrže natuknice, skraćenice i slično te su sažeto obrađeni velikim brojem kratkih članaka koji ih prikazuju i tumače čitatelju.
Leksikon održivog razvoja