Kratka povijest ljudskih prava

Kratka povijest ljudskih prava

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Ljudska prava moguće je defi nirati na brojne načine, ali sve definicije moraju sadržati univerzalnost tih prava u svom karakteru te specifi kaciju da su važeća za sve ljude. Stoga je možda najjednostavnija defi nicija: Ljudska prava su prava koja pripadaju pojedincu ili grupi pojedinaca kao posljedica činjenice da su oni ljudska bića. Moguće je, naravno, izvoditi znatno složenije defi nicije, ali ova prosta odredba čini se najkraćom i pri tome najsveobuhvatnijom.
Kratka povijest ljudskih prava