Kopovska jezera tuzlanskog kantona


KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Na degradiranim površinama područja Tuzle, uslijed površinske eksploatacije uglja došlo je do formiranja novih vodenih tijela –kopovskih jezera. Ova jezera čine specifičnu vrstu vještačkih akumulacija, koja nastaju punjenjem završnog kratera vodom po prestanku drenažnog i eksploatacionog procesa, ili pregrađivanjem površinskih tokova vode jalovinskim materijalom. Obalne površine ovako nastalih jezera sunepravilne, sa velikim nagibima, odronima i lokalnim depresijama.
Kopovska jezera tuzlanskog kantona