Konstrukcija okvira za brdski bicikl


KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Ovim je radom dana konstrukcija brdskog biciklasa stražnjim ovjesom (engl. Full Suspension). Obrađene su vrste bicikala prema namjeni, odnosno prema vrsti ovjesa. Opisana je optimizacija konstrukcija u općenitom smislu te s posebnim naglaskom na topološku optimizaciju i optimizaciju oblika. Isto tako, radom je dana osnovna matematička podloga za razumijevanje ovih metoda optimizacijete su nabrojeni najčešći alati za navedene optimizacije.
Konstrukcija okvira za brdski bicikl