Ko vlada svetom


KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Na početku, ona se koristila za hvatanje miševa, ali njen princip rada se toko mistorije najviše primenjivao za "hvatanje ljudi".
Princip rada mišolovke je jednostavan. Ona izgleda kao da nudi nešto veoma primamljiv o, a u stvari je klopka. Žrtva koja se uhvati u mišolovku najčešće određeno vreme pati, da bi na kraju usledila smrt . U retkim slučajevima žrtva uspe da se iščupa iz mišolovke i sačuva život.
Mišolovka ne nastaje sama od sebe - nju neko pravi. Onaj koje pravi pretpostavlja određene stvari:
1) da će žrtva doći na mesto na kome se nalazi mišolovka.
2) da će žrtva biti oduševljena “ponudom” mišolovke.
3) da žrtva nije sposobna da prepozna prevaru mišolovke, ili je sposobna da prepo zna, ali je
5)toliko oduše vljena ponudom da sama sebe uverava da neće biti uhvaćena (ili da posledice hvatanja "nisu tako strašne").
4) da žrtva neće moći da se oslobodi mišolovke i da će sa žrtvomm oći da radi šta želi.
Prvobitno , mišolovke su pravljene od strane ljudi za hvatanje štetočina.
Ko vlada svetom