JavaScript za početnike

JavaScript za početnike

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Jednostavan i razumljiv tutorijal za početnike.
Šta sve možemo sa JavaScriptom?
- JavaScript je skriptni jezik koji omogućava pisanje jednostavnih programa i njihovo ugrađivanje izravno u HTML dokument.
- JavaScript omogućuje dodavanje dinamičkog teksta HTML dokumentu
- Može reagovati na događaje - može se podesiti tako da je izvršavanje skripte povezano sa nekim događajem (npr: učitavanje stranice, klikom miša, napuštanjem stranice..)
- Može čitati i mijenjasti sadržaj HTML elementa
- Detektovati web preglednik - browser krajnjeg korisnika i dr..
JavaScript za početnike