Java programiranje - osnove 1 i 2


KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Programiranje u Java programskom jeziku. Osnove 1 i 2 dio.
Java je :
•programski jezik
•vrlo velika biblioteka programskih rutina
•izvršna okolina za izvođenje programa. Java biblioteka programskih rutina sastoji se od tisuća klasa.
Postoje klase za rad s datotekama, klase za rad s 3D grafikom, klase za pristup bazama podataka, animaciju web stranica, itd. Moglo bi se reći da se u bibliotekama nalazi veći dio onoga što će vam ikada zatrebati u programiranju. Možda ste se dosad susreli s JavaScript jezikom za web stranice. JavaScript nije Java jezik ! Ovaj predmet se zbog ograničenog broja sati ipak mora ograničiti na osnove jezika te na manji dio osnovnih klasa.
Java programiranje - osnove 1 i 2