Izlaz iz depresije

Izlaz iz depresije

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

A. L. je dobro znao šta znači biti potišten. U jednom periodu života zapao je u depresiju koja ga je sasvim paralisala. Jednom drugom prilikom izjavio je: “Ja sam sada najnesrećniji čovek na svetu. Kada bi se ono što osećam jednako raspodelilo na sve pripadnike ljudske porodice, na čitavoj zemaljskoj kugli ne bi bilo ni jednog nasmejanog lica.”
A. L. je imao razloga da bude neraspoložen. Rodio se u siromašnoj porodici, doživeo neuspeh na poslu, a potom nije primljen na posao na kojem je, kako je osećao, mogao da dâ sve od sebe. Žena koju je iskreno voleo prerano je umrla. Kasnije je zaprosio jednu drugu devojku i ona ga je odbila.
Izgledalo je kao da se zbog svojih iskustava iz prošlosti i sklonosti ka melanholiji A. L. nikada neće uzdići iznad okolnosti i učiniti nešto od svog života.
Izlaz iz depresije