Ishrana za sportiste

Ishrana za sportiste

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Igrači uvek ostvaruju pozitivan rezultat.Sa druge strane, posmatrači uglavnom zavise od drugih oni verujuda su pobedili ako neko za njih pobeđuje,i od te pobede nemaju veliku korist. Važno je znati da je svako od nas stvorenda bude igrač, i da bude pobednik u životu,bez obzira kojim se poslom baviо.
Dobroje biti i igrač i posmatrač, pa se nadahnjivatipo bedama drugih igrača.

Košarkaša možeda na dahne i fudbaler, a arhitektu može da nadahne i lekar. Biti samo posmatrač u živo tu je loša opcija, jer na taj način se drugima prepušta da aktivno od lučuju o pobedi ili porazu u našem životu.
Ishrana za sportiste