Ishrana i hrana

Ishrana i hrana

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Sva naša ishrana usmerena je na održavanje najpogodnijih životnih uslova u celiji. Kada smo tako izbalansirali svoju ishranu da celije ne dehidriraju, a unutar njih ništa ne pregoreva, ostvaruje se idealni metabolizam, na osnovu kojeg se iz pravilno asimilovane hrane dobija fina materija, koju ajuverdisti nazivaju odžas. Što se više unutar celija ona stvara, više se signala srece i blaženstva šalje u mozak.

Kod svih toplokrvnih životinja, ali i kod čoveka, proces obrade (probave) hrane je istovetan: u usnoj duplji se hrana usitnjava i formiraju se hranljive grudvice; u želucu — hrana i kiselinska denaturacija se skladište (nagomilavaju i talože); u tankom crevu - nastaje hidroliza pomoću fermenata samog organizma i fermenata koje sadrži hrana, a potom dolazi do asimilacije tako prerađene hrane; u debelom crevu - dalja probava, asimilacija, obrazovanje ekskrementnih masa i njihova evakuacija.
Ishrana i hrana