Inžinjerska grafika


KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

U tehničkom crtanju primjenjujemo usporedno projiciranje kod kojega su zrake projiciranja međusobno usporedne i okomito padaju na ravninu projiciranja, takvo se projiciranje još naziva pravokutno( ortogonalno, normalno ).
Inžinjerska grafika