Inženjerska grafika i dokumentiranje


KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

INŽENJERSKA GRAFIKA - Naziv se općenito primjenjuje na crteže za tehničku uporabu i odnosi se na onaj dio tehničkog crteža koji određuje grafički prikaz konstrukcije, specifikacije za fizičke objekte, te odnose podataka kako se primjenjuju u inženjerstvu i znanosti.
TEHNIČKO CRTANJE - Naziv koji široko odgovarajuće sugerira cilj grafičkog jezika. Pravilno je primjenjen na bilo koji crtež koji se koristi za izraziti tehničke ideje.
Dokumentiranjeje proces koji sekoristizaslužbenu pohranu i komuniciranje s konačnim rješenjima proizvoda
Inženjerska grafika i dokumentiranje