Intelektualna istorija Evrope

Intelektualna istorija Evrope

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Intelektualna istorija Evrope posvećena je jednoj zaokruženoj temi. Ona omogućava cjelovitost pristupa i svijest o pravcima kojima se hodi ka savremenoj evropskoj intelktualnoj istoriji i omogućava izučavaocima da uoče ključne odnose unutar te istorije.
Tu temu nagovještava već sam naslov Drugog djela knjige - Očuvana, proširena i opporavana tradicija prosvjetiteljstva.
Intelektualna istorija Evrope