Instalacija Linux poslužitelja sa mogućnošću dijeljena podataka

Instalacija Linux poslužitelja sa mogućnošću dijeljena podataka

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

1.Instalacija osnovnog Debian GNU/Linux operacijskog sustava
2.Instalacija osnovnih paketa
3.Instalacija sambe te njezina konfiguracija
4.Podešavanje osnovnih mreznih postavki
5.Podešavanje pregleda sigurnosnih i sistemskih obavijesti (syslog)
Instalacija Linux poslužitelja sa mogućnošću dijeljena podataka