Husein kapetan Gradaščević

Husein kapetan Gradaščević

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

I nakon pada bosanskog kraljevstva 1463. i zemlje Hercegove 1483. sve do polovice prošlog stolječa vodilo je plemstvo glavnu riječ u ovim zemljama. Po dolasku Osmanlija prihvatilo se patarensko plemstvo i velik dio naroda dragovoljno prihvata islam jer prisilne konverzije nije bilo. U narodnosnom pogledu nije se desila skoro nikakva promjena, pa je Bosna i za turske uprave potpuno očuvala sovj slavenski karakter. I seljak i plemić, građanin, obrtnik i trgovac govorili su svojim čistim jezikom i očuvali svoje običaje.
Husein kapetan Gradaščević