Hrvatski etimološki rječnik

Hrvatski etimološki rječnik

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Etimoloških rječnika ima malih, kratkih i onih bez takvih pridjeva. Ovaj je rječnik od onih koji se ponekad nazivaju malima. Razni kratki etimološki rječnici drugih jezika imaju više tisuća članaka organiziranih kao gnijezda, što znači da imaju i nekoliko puta više riječi iz svojeg jezika. - U mojem je rječniku samo nešto više od 1800 natuknica i nešto više od 7800 hrvatskih riječi (s nešto riječi i iz šire cjeline) i više od 1000 imena i hrvatskih i onih iz drugih jezika - no u rječniku su i mnoge tisuće riječi iz jezika bliže i dalje srodnih hrvatskom, riječi koje pomažu u tumačenju prošlosti naših.
Hrvatski etimološki rječnik