Hidrotehničke građevine


KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

U složenicama «hidro» označuje odnos dotičnih riječi prema vodi (grčki hydor = voda).
Tehnika su sva oruđa i znanja proizvodnje koja su se povijesno razvijala i koja omogućuju čovječanstvu djelovanje na okolnu prirodu u svrhu ostvarenja svojih potreba (grčki technae = umjetnost, vještina). Građevina je naša riječ i označava tvorevinu nastalu gradnjom, povezanom s tlom, a sastoji se od građevnog dijela i ugrađene opreme koji zajedno čine tehničko-tehnološku (proizvodnu) cjelinu. Danas su građevine složeni sklopovi s estetsko-funkcionalnim i tehničko-tehnološkim obilježjima.
Hidrotehničke građevine