Hemija smrti

Hemija smrti

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Ljudsko telo počinje da truli četiri minuta posle smrti. Po prestanku života počinje svoju poslednju metamorfozu. Truljenje. Ćelije se rastvaraju iznutra. Tkivo se pretvara u tečnost, pa u gas. Pošto u telu više nema života, ono postaje nepokre- tan obrok za druge organizme. Prvo za bakterije, pa za insekte. Muve. Oni polažu jaja; larve se hrane tečnošću, pa odlaze odatle. Napuštaju telo u urednoj koloni, i to uvek prema jugu. Ponekad prema jugoistoku ili jugozapadu, ali nikada prema severu. Niko ne zna zašto je to tako.
Hemija smrti