Grof Monte Kristo

Grof Monte Kristo

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Nejasna zabrinutost što se beše nadvila nad gomilom toga okupljenog sveta naročito je obuzela jednog posmatrača na platformi tvrđave Sen‑Žan, tako da on nije mogao sačekati da lađa uđe u pristanište, već skoči u jedan čamac i naredi da se vesla u susret Faraonu, kome priđe naspram malog zaliva Rezerve. Kad vide kako ovaj čovek dolazi, mladi pomorac napusti svoje mesto pored obalnog krmara i priđe sa šeširom u ruci, pa se nalakti na ogradu broda.Bio je to mladić od osamnaest do dvadeset godina, visok, vitak, lepih crnih očiju i kose crne kao abonos.
Čitava njegova ličnost odavala je onaj duševni mir i odlučnost koji su svoj stveni ljudima što su od svoga detinjstva navikli da se bore sa opasnostima.
Grof Monte Kristo