Gramatika bosanskog jezika

Gramatika bosanskog jezika

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Gramatika bosanskog jezika za osnovne i srednje škole. Nauka o glasovima i oblicima, prvi i drugi dio.
Izdanje iz 1890. godine, obnovljeno izdanje 1994. godine.
Gramatika bosanskog jezika