Geodetska astronomija


KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Geodetska astronomija pripada oblasti sferne astronomije. U vrijeme prije razvoja globalnih sistema za pozicioniranje, osnovna uloga geodetske astronomije sastojala se u pozicioniranju i orjentisanju drzavnih trigonometrijskih mreža najviših redova.
Geodetska astronomija