Genetski modifikovani organizmi


KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Genetička modifikacija u najširem smislu može da podrazumijeva svaku promjenu u genomu, što može da bude posljedica rekombinacije roditeljskih gena, a dobija se ukrštanjem roditeljskih parova - hibridizacijom u postpuku oplemenjivanja selekcije organizama.
Genetski modifikovani organizmi