Gdje je Isusov nauk u današnjem kršćanstvu?

Gdje je Isusov nauk u današnjem kršćanstvu?

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Gdje je Isusov nauk u današnjem kršćanstvu? Ovo je zaista pravedno pitanje. Sa jedne strane imamo vjeru nazvanu po Isusu Kristu, ali sa druge strane su učenja kršćanstva u suprotnosti sa svime onime čemu je Isus podučavao...

Gdje je Isusov nauk u današnjem kršćanstvu? Ovo je zaista pravedno pitanje. Sa jedne strane imamo vjeru nazvanu po Isusu Kristu, ali sa druge strane su učenja kršćanstva u suprotnosti sa svime onime čemu je Isus podučavao...
Gdje je Isusov nauk u današnjem kršćanstvu?