Ekonomija od A do Z


KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Knjiga koja je pred vama jeste nastavak projekta izrade Leksikona ekonomskih pojmova, koji je otpočet u oktobru 1999. godine. Nakon uspeha prvog izdanja Leksikona, odlučili smo da projekat nastavimo sa sledećom generacijom studenata Beograd ske otvorene škole. Ekonomija od A do Z, to je novi naziv naše knjige, jer smo smatrali da će bolje odražavati početnu ideju. Naša želja je da brojne ekonomske pojmove objasnimo na što razumljiviji način, a da to ne zvuči tako strogo i formalno kakav je obi čaj u leksikonima. Osnovna ideja naše Škole jeste da sve bude modernije, bolje i drugačije.
U novom izdanju je udvostručen broj obrađenih odrednica i dodat je novi aneks, u kome je dat prevod često koriš ćenih reči i izraza na nemačkom, engleskom i francuskom.
Ekonomija od A do Z