Džennetski vrtovi

Džennetski vrtovi

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Džennet, to je kuća dobrih i bogobojaznih ljudi. To je kuća koju je za njih sagradio Uzvišeni Gospodar, pa molimo Ga da nas učini od njenih stanovnika. Čovjek se, jednostavno, preporodi i lijepo se osjeća svaki put kada sluša o džennetskim blagodatima, o njegovim pićima, rijekama, drveću, ženama, stanovima, pijacama, itd. Rekao je Malik ibn Dinar: Kada bi dunjaluk bio od zlata koje vremenom izlapi, a Ahiret od grnčarije (keramike) koja je vječna, svako normalan izabrao bi vječnu keramiku nad privremenim zlatom. Pa šta ako je Ahiret sav sazdan od vječnog zlata, a dunjaluk od privremene grnčarije?

I zaista, kako ljudi mogu porediti ovaj dunjaluk i sve njegove ljepote sa dvorcima Dženneta, sa vječnošću, a ne privremenošću, sa srećom bez žalosti. Džennet je kuća uživanja, a ne rada i umaranja. Sav tvoj rad i napori su na dunjaluku, gdje siješ svoja dobra djela, a požnjećeš ih na Ahiretu.
Džennetski vrtovi