Državno-pravni razvitak Bosne i Hercegovine

Državno-pravni razvitak Bosne i Hercegovine

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Od vremena kada se "Zemlja Bosna" po prvi put spominje u pisanim historijskim izvorima, Bosna je do danas prolazila kroz različite državne i političke oblike organiziranja vlasti i u tome odgovarajuće pravne sisteme. Političa organizacija srednjovijekovne Bosne počela je sa dolaskom Avara i Slavena s kraja VI stoljeća.
Politička organizacija sredsnjovjekovne Bosne počela je s doseljavanjem Avara i Slavena s kraja VI i početka VII stoljeća.
Ako se uzme postojanje javne vlasti za prepoznavanje političkog individualiteta neke zemlje, a ne nazivi vladara, da li je ban, kralj ili car, onda se može reći da je u Bosni bila ostvarena politička vlast prije nego kod Srba i Hrvata.
Činjenica da nisu poznati izvori o oblicima te vlasti sve do XII st. ne znači da u prethodnim stoljećima u Bosni javne vlasti nije bilo.
Državno-pravni razvitak Bosne i Hercegovine