Divlji konj

Divlji konj

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

U početku sam živio u divljini, na prostranim, otvorenim pašnjacima. Zvali su me Divlji konj. Ondje, gdje sevjetrovi sudaraju prsima prostiralo se moje mjesto pod suncem. Na potocima i izvorima bile su moje žeđi, a uosamljenim šumarcima moje šutnje i moja rzanja.
Divlji konj