Digitalna reprofotografija

Digitalna reprofotografija

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Reprofotografija je deo tehnološkog procesa reprodukcije originala koji se zasniva na fotografskim postupcima i procesima. Obuhvata pravilno snimanje odnosno uzorkovanje originala i njegovu odgovarajuću pripremu za neku od tehnika štampe.
Naglim razvojem računarskih tehnologija i širenjem stonog izdavaštva, skoro svi koraci u reprofotografiji su se digitalizovali. Snimanje digitalnim fotoaparatima i skeniranje, kao i obrada uzorkovanih fotografija se danas u potpunosti radi pomoću računara i naprednih računarskih programa.
Digitalna reprofotografija