Darvinova crna kutija

Darvinova crna kutija

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Uobičajeno je, skoro banalno, reći da je nauka načinila krupne korake u razumevanju prirode. Fizički zakoni su danas toliko dobro poznati da svemirske sonde nepogrešivo lete kako bi fotografisale svetove udaljene milijardama kilometara od Zemlje.
Kompjuteri,telefoni, električna struja i nebrojeni drugi primeri svedoče o vlasti nauke i tehnologije nad prirodnim silama. Vakcine i usevi velikog prinosa zaustavili su drevne neprijatelje čovečanstva, bolest i glad – bar u nekim delovima sveta. Skoro svake nedelje vesti o otkrićima u molekularnoj biologiji ohrabruju nadu u lekove za genske i druge bolesti.
Darvinova crna kutija