Časopis "Atronomija"

Časopis

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Časopis Astronomija PDF se sastoji iz dve celine. Prvu čine popularno pisani članci koji iziskuju srednješkolsko obrazovanje da bi se sa razumevanjem čitali. Druga celina se sastoji od stručno pisanih članaka za čije razumevanje je neophodno znatno veće poznavanje naučne oblasti na koju se članak odnosi.Svi članci su nastali u preiodu 2009-2010 godine.
Časopis "Atronomija"