Bulbulistan

Bulbulistan

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Prozni pisac i pjesnik Fevzi Mostarac igrao je značajnu ulogu uknjiževnom i kulturnom životu Bošnjaka u prvoj polovini osamnae stog stoljeća. Kao što su mnogi pisci iz Bosne prije njeg a i u njegovovrijeme pisali svoja djela na dva ili više orijentalnih jezika, tako i Fevzi piše na perzijskom i turskom jeziku. Najznačajnije nje govo djelo Bulbulistan (Bašča slavuja) pisano je na perzijskom jeziku i jedino je ono privlačilo pažnju književnih historičara i obrađivača književnosti na orijentalnim jezici ma u južnoslavenskim zemljama.
Bulbulistan