Buđenje ambicija

Buđenje ambicija

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Odlična knjiga u kojoj je pisac komentarisao zbirku hadisa Džamiul ulumi vel hikem od Ibn Redžeba el-Hanbelija.
Buđenje ambicija