Baze podataka

Baze podataka

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Sadržaj:
1. UVOD U BAZE PODATAKA
- Osnovni pojmovi vezani uz baze podataka
- Baza podataka, DBMS, model podataka
- Ciljevi uvođenja baza podataka
- Arhitektura baze podataka
- Jezici za rad s bazama podataka
- Poznati softverski paketi za rad s bazama podataka
- Životni ciklus baze podataka
- Analiza potreba
- Modeliranje podataka
- Implementacija
- Testiranje
- Održavanje

2. MODELOVANJE PODATAKA
- Modelovanje entiteta i veza
- Entiteti i atributi
- Veze
- Prikaz ER-šeme pomoću dijagrama
- Složenije veze
- Relacioni model
- Relacija, atribut, n-torka, ključ
- Pretvaranje ER-šeme u relacionu
- Relacioni model, mrežni i hijerarhijski
- Normalizacija relacione šeme
- Funkcionalna zavisnost
- Druga normalna forma
- Treća normalna forma - Boyce-Coddova normalna forma
- Višeznačna zavisnost i četvrta normalna forma
- Razlozi zbog kojih se može odustati od normalizacije

3. JEZICI ZA RELACIONE BAZE PODATAKA
- Relaciona algebra
- Skupovni operatori
- Selekcija
- Projekcija
- Kartezijev produkt
- Prirodni spoj
- Theta-spoj
- Delenje
- Spoljni spoj
- Relacioni račun Baze podataka
- Jezik SQL
- Postavljanje upita
- Ažuriranje relacija
- Optimizacija upita
- Odnos izmedu relacione algebre i računa
- Osnovna pravila za optimizaciju

4. MS ACCESS
- Uvod
- Tabele (Tables)
- Forme (Forms)
- Upiti (Querys)
- Izveštaji (Reports)
Baze podataka