Baze podataka - općenito

Baze podataka  -  općenito

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Naučite osnovne pojmove, verste i način funkcionisanja i rada baza podataka kroz slikovite primjere i jednostavna objašnjenja.

BAZA PODATAKA je skup podataka koji su pohranjeni i organizirani tako da mogu zadovoljiti zahtjeve korisnika. (M. Vetter, 1981.)

BAZA PODATAKA je skup međusobno povezanih podataka, pohranjenih zajedno, uz isključenje bespotrebne zalihosti (redundancije), koji mogu zadovoljiti različite primjene. Podaci su pohranjeni na način neovisan o programima koji ih koriste.
Prilikom dodavanja novih podataka, mijenjanja i pretraživanja postojećih podataka primjenjuje se zajednički i kontrolirani pristup. Podaci su strukturirani tako da služe kao osnova za razvoj budućih primjena.(J. Martin, 1979.).

SADRŽAJ

Kontrola istodobnog pristupa
Sigurnost baze podataka
Distribuirane i NoSQL baze podataka
Relacijski model podataka
Nepotpune informacije i NULL vrijednosti
SQL
Oblikovanje sheme relacijske baze podataka
Fizička organizacija podataka
Integritet baze podataka
Privremene i virtualne relacije
Pohranjene procedure i okida
ER model baze podataka
Transakcije i obnova baze podataka u slulaju rušenja
Baze podataka - općenito