Baština sjeveroistočne Bosne

Baština sjeveroistočne Bosne

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Srednjovjekovno naslijeđe tešanjskog kraja, stećci, kamenovi, mramori, naselja i drugi materijalni ostaci gotovo su neistraženi. Nasljeđe je samo djelimično evidentirano u arheološkoj, a manje u drugoj naučnoj i stručnoj literaturi. Do sada nije bilo većih pokušaja naučnog vrednovanja nasljeđa tešanjskog kraja, niti njegovog turističkog vrednovanja i prezentovanja široj javnosti.
Danas je većina stećaka izložena propadanju, a sve češće i nesavjesnom postupanju, pa čak i namjernom uništavanju, kao i svojatanju od strane pojedinaca ili grupa. Cilj rada je prezentovanje novootkrivene nekropole stećaka u naselju Oraš Planje koje je do sada u literaturi malo poznato po srednjovjekovnom nasljeđu, s osvrtom na smjernice za zaštitu stećaka.
Baština sjeveroistočne Bosne