Astronomski magazin 2019

Astronomski magazin 2019

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

ao i prošli i ovaj broj časopisa je napravljen za potrebe projekta VoBaNISTA i štampan je sredstvima tog projekta. Časopis je besplatan i deli se učesnicima akcija projekta VoBaNISTA. Sastoji je uglavnom od ranije već objavljenih članaka, ali onih koji imaju trajniju vrednost, te su aktuelni u dužem nizu godina.

Drugi deo časopisa posvećen je projektu VoBaNISTA. U tom delu su objavljeni i apstrakti sa prve međunarodne konferencije posvećene problemima svetlosnog zagađenja koja je održana ove godine na Andrevlju (Fruška gora).

Neki od članaka iz projekta VoBaNISTA štampani su na engleskom, mađarskom ili slovačkom jeziku.

Niže možete preuzeti elektronsku verziju Astronomskog magazina.
Astronomski magazin 2019