Astronomija I

Astronomija I

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Čovjek je oduvijek imao potrebu objasniti događaje i pojave u prirodi, uključujući nebeske pojave i gibanja. Zn atiželja, religija i praktični razlozi poticali su civilizacije kroz povijest da proučavaju astronomske pojave, što je dovelo do spoznaja koje su postavile temelje astronomije kao znanosti.
Neka otkrića u astronomiji nastala su slučajno ili na neobičan način, no većina najvažnijih otkrića rezultat su upornosti i ideja mnogih velikih znanstvenih umova
Astronomija I