Alternativni izvori energije


KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Neobnovljivi oblici energije:
- Fosilna goriva (ugalj, nafta, zemni gas, uljni škriljci),
- Fosilna goriva (ugalj, nafta, zemni gas, uljni škriljci),
- Nuklearna goriva
- Unutrašnja toplota Zemlje (geotermalna energija)
 Obnovljivi oblici energije:
- Vodne snage, (energija vodotokova, morskih struja i talasa, plime i oseke),
- Biomasa (i biogas, uključujući i drvo i otpatke),
- Energija Sunčevog zračenja,
- Energija vetra
Alternativni izvori energije