Adobe After Effects

Adobe After Effects

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

After Effects je sofisticirani program za komponovanje, animiranje i pravljenje slojevitih vizuelnih efekata. Vrlo često, After Effects (AE) se koristi za pravljenje pokretne grafike, takve kao što su video montaže, animirani logotipi, specijalni titlovi i logotipski efekti za televiziju.
Takođe, AE može da se koristi da komponujete, tj. kombinujete različite video materijale za klasičnu i multimedijalnu animaciju, kao i za vizuelne efekte. Zbog hardverskih ograničenja, korišćenje programa u animaciji je obično ograničeno na stvaranje kratke forme (do 5 minuta). Pošto se pojavljuju sve jači stoni računari, može se očekivati da će biti sposobni da stvaraju u prihvatljivom vremenskom rasponu animacije dužeg trajanja.
AE može da prihvati bilo koju vrstu izvornog materijala, od fotografija, preko teksta, do digitalizovanog video i filmskog materijala. Pruža vam tehničke mogućnosti da radite sa bilo kojom rezolucijom, uključujući film, video visoke ili standardne rezolucije. Na brzom računaru je sasvim prihvatljivo raditi sa materijalima visoke rezolucije. AE može da obavlja konvertovanja i pripremu materijala za film, video i web. Mnogi AE koriste samo za konvertovanje i komprimovanje materijala.
Adobe After Effects