Džepni rječnik za građevinare

Džepni rječnik za građevinare

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Hrvatsko - engleski i englesko - hrvatski džepni riječnik za građevinare.
epni rječnik za građevinare prvenstveno je zamišljen kao pomoćni nastavni materijal za studente Graditeljskog odjela Tehničkoga veleučilišta u Zagrebu, ali namijenjen je općenito svim građevinskim stručnjacima kao pomoć u savladavanju terminologije. Može poslužiti i učenicima srednjih građevinskih škola. Rječnik je prijevodni i sastoji se od englesko-hrvatskog i hrvatskoengleskog rječnika.

Rječnik se temelji na korpusnim istraživanjima pri čemu je korištena raznolika literatura iz područja građevinarstva. Kao kontrolni rječnici poslužili su postojeći terminološki rječnici te rječnici općega jezika koji se navode u popisu literature. Djelo nije sveobuhvatno već sadrži temeljno nazivlje iz različitih građevinskih poddisciplina kojim je potrebno ovladati kako bi se s lakoćom iščitavala stručna literatura, te omogućilo sporazumijevanje među građevinskim stručnjacima. Pored građevinskoga nazivlja, uvodi se i akademski vokabular tj. riječi koje se često pojavljuju u stručnoj literaturi, a kojima se povezuju tehnički nazivi, npr. glagoli i vezna sredstva. Gramatički dodatak te popis mjera i mjernih jedinica na engleskom jeziku može se pronaći u središnjem dijelu rječnika.

Budući da posao građevinara najčešće podrazumijeva česta putovanja te boravak na terenu, džepno izdanje rječnika činilo se najsvrsihodnije. Međutim, rječnik je naposljetku izdan u elektronskom obliku kako bi se omogućila veća dostupnost te lakše i brže pretraživanje terminologije.
Džepni rječnik za građevinare