50 savjeta za zdravlje

50 savjeta za zdravlje

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Što nam govori ova knjiga? Govori nam kako da čuvamo i unaprijedimo zdravlje. Daje o tome pismene i slikovne savjete. Svaki je sav-jet iznesen kratko i sažeto, time je postignuto da ga se lako upamtii da se znanje bez dosade obnovi. To su savjeti za čovjeka od njegovazačeća pa do smrti.

Obrađeni savjeti sadržajno se mogu razvrstati u nekoliko srodnih skupina: za trudnice, za novorođenčad i dojenčad, o njezizubi i usne šupljine, o prehrani s naglaskom na vrijednost mediteranskeprehrane, o sprečavanju zaraznih crijevnih i zimskih bolesti, kako očuvatizdravu kralješnicu, o dnevnom i o godišnjem odmoru te o putovanjima,kako se i zašto vratiti zapostavljenim tjelesnim aktivnostima, osteoporoza,kontracepcija, spolno prenosive bolesti - kako stati na put njihovu šire-nju, detaljne upute o mjerama protiv raka, o štetnosti pušenja, o preven-ciji stresa i srčanožilnih bolesti, o kvaliteti života starijih ljudi, savjeti onekim samopregledima, nešto iz pružanja prve pomoći, o zlorabi antibiotika.
50 savjeta za zdravlje